2007-09-30

Térinformatika és az eKormányzás - új könyv magyar szerzőtől

Az egyetemi tankönyv címlapja. Dr.Tózsa István jóvoltából. HUNAGI fotógyűjtemény, 2007
Vizuális Közszolgáltatás - Térinformatika és e-Government

Várhatóan 2007. novemberében jelenik meg az igazgatásszervezők részére készült egyetemi tankönyv, a melyről lektori véleményt a témakör négy neves szakembere Dr. Vincze Ferenc, jogász-jogi informatikus, Hajdúszoboszló jegyzője, a Jegyzők Országos Szövetsége Informatikai Bizottsága vezetője , Prof. Dr. Horváth M. Tamás, az MTA Közigazgatás- és jogtudományi doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, (KLTE Állam- és Jogtudományi Kar), Gáspár Mátyás, közigazgatás-szervezési tanácsadó , Prof. Dr. Márkus Béla, egyetemi tanár, dékán, (Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar) készített.
A 270 oldalas többszínnyomású könyv tartalmi felépítése a következő:
1. Információs társadalom, elektronikus közigazgatás;
2. A térinformatikai rendszerek, típusai és önkormányzati, közszolgáltatási alkalmazási területei;
3. Térinformatika a közfeladat-ellátásban;
4. Önkormányzati térinformatika a gyakorlatban;
5. A települési és területi térinformatika jogi szabályozása;
6. Az informatikai hadviselés térinformatikai vonatkozásai;
7. A közigazgatási térinformatika fejlődése és jövője;
8. Irodalom.
A könyv terjesztése 2007.december és 2008. januárjában várható. A kiadó - pályázat keretében - eljuttatja a kiadványt a 299 magyar város önkormányzatának, ezen belül több példányt a 23 megyei jogú városnak, ezek megyei könyvtárainak, valamint a fővárosi és a budapesti kerületeknek (400 pld-t). Szakmai NGO szervezeteknek több példányt (100 pld-t). A köz-igazgatási informatikában érdekelt szakembereknek (közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek, oktatók-nak, tudományos kutatóknak) névre szólóan (200 pld-t). Az államigazgatás illetékes intézményeibe (minisztériumokba, dekoncentrált szervezetekhez, 100 pld-t). A felsőoktatási intézmények jogi karaira, igazgatásszervezői szakok számára, önkormányzati és államigazgatási informatikával kapcsolatos szakok számára 20-20 pld-t, ill. az egyetemek, főiskolák központi könyvtárainak 1-1 pld-t (600 pld-t). Mindösszesen tehát 1400 pld kerül ingyenes terjesztésbe, és a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Közigazgatás-tudományi Karán (a volt Államigazgatási Főiskolán) az oktatás céljára marad 600 pld, ami 6 szemeszteren, 3 tanéven át látja el a hallgatókat ingyenes tan-anyaggal nappali, levelező, másoddiplomás tagozatokon.
A HUNAGI bátorítja tagszervezeteit és partnereit, hogy éljenek a lehetőséggel és a szakkönyvben közreadott szakmai hírdetéseikkel fokozzák a kiadvány gyakorlati hasznosságát, hozzájárulva egyúttal a kiadás költségforrásának megteremtéséhez is.
Amint azt Dr. Tózsa István tanszékvezető írja: "Amennyiben egy térinformatikai cég a könyvben 1-1 színes oldalon meg szeretne jelenni közigazgatási térinformatikai megoldásainak rövid illusztrálásával, felsorolásával, bemutatásával, elérhetőségének feltüntetésével, ezt a kiadó (e-government közhasznú) alapítvánnyal kötött adományozási szerződés ellenében veheti igénybe, hirdetési oldalanként 100.000 ft-os hozzájárulással a kiadvány finanszírozásához. "
Részleteket illetően kérjük forduljanak tagintézményünk képviselőjéhez,a Tanszék vezetőjéhez:

Dr. Tózsa István
tanszékvezetõ
Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar
Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tanszék
istvan.tozsa@uni-corvinus.hu
www.e-government.hu
www.mgsg.org
Lektori ajánlások:
www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/ajanlo.pdf
A Magyar Térinformatikai Társaság 2007. október 11-i Fórumán, melyet az Elektronikus Kormányzati Módszertani Központtal közös szervezésben rendez meg, sor kerül a könyv rövid bemutatására is. Érdeklődni lehet a hunagi@hunagi.hu címen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése